Změny ve vydání cestovních pasů

Změny ve vydání cestovních pasů

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podáním žádosti můžete požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 

  • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
  • do 5 pracovních dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu můžete podat ve zkrácených lhůtách:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
  • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
  • u Ministerstva vnitra.

Při podání žádosti můžete o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt vám bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu. Převzetí cestovního pasu je možné  v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů je možné  převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

Správní poplatky

Celý správní poplatek je nutné uhradit při podání žádosti u úřadu, kde jste žádost podali. Pokud podáte žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezmete si cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatíte první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech:  Občané starší 15 let = 6.000 Kč, Občané mladší 15 let  = 2.000,- Kč 

Vydání do 5 pracovních dnů : Občané starší 15 let = 3.000 Kč, Občané mladší 15 let  = 1.000,- Kč