cestujeme s dětmi

Cestujeme s dětmi

Cestujeme s dětmi - souhlas zákonného zástupce 

Často se nás ptáte, v případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby než je rodič nebo zákonný zástupce, zda potřebujete jeho souhlas s vycestováním. 

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonných zástupců) s cestou dítěte do zahraničí. 

I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučujeme, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je vhodné dostatečně identifikovat dítě i jeho doprovázející osobu, destinaci a termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá úředně ověřit podpis pod tímto souhlasem. Lze rovněž přiložit fotokopii rodného listu dítěte. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje vyhotovit také v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený.

Na požádání vám tento souhlas zašleme .                                                                             

zdroj: MZV ČR

souhlas zákonneho zastuce

 

souhlas v angličtině