Cestovní doklady

Cestovní doklady

Cestovní doklady

Z České republiky lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem. Jako cestovní doklad lze použít platný občanský průkaz v případě cesty do zemí Evropské unie a dále Velké Británie, ChorvatskaIslandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonské republiky, Srbské republiky, Gruzie a Moldavské republiky (pro Moldavskou republiku lze použít pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji). 

V případě tranzitu přes třetí stát je nutno si prověřit, jestli není nutné v daném případě použít cestovní pas.

Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané.

Cestovní doklady dětí 

Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Pokud se tedy chystáte jen po státech Evropské unie, do Chorvatska, nebo ostatních států bývalé Jugoslávie, stačí vám i dítěti pouze občanské průkazy (i když na pasy můžete přirozeně cestovat taky). Pořídit dítěti k cestě do těchto zemí občanku a ne cestovní pas se vám vyplatí finančně. Za občanský průkaz zaplatíte 50,- Kč, za pas je cena o něco vyšší, a to 100,- Kč. Zákonná lhůta pro vydání jak občanského průkazu, tak pasu je 30 dnů. K pořízení dokladů totožnosti se musíte i s dítětem dostavit na kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností či v hlavním městě na úřad jakékoli městské části. Nemusíte tedy na úřad v místě trvalého bydliště a s sebou potřebujete rodný list dítěte a vlastní občanský průkaz.

Oba doklady sice máte na pět let, ovšem za předpokladu, že dítě radikálně nezmění vzhled. A než se při další cestě za půl roku či za rok nervovat, zda úředník shledá vizáž vašeho dítěte odpovídající fotografii na průkazu, pořizují rodiče dětem většinou každý rok doklady nové.

Cestování s dětmi bez dokladu totožnosti 

Cestování s dětmi bez průkazu totožnosti je možné, ale velmi riskantní. Pokud cestujete autem (ne letecky) do zemí, které uznávají volnost pohybu osob (země EU), na hranicích vás nikdo kontrolovat nebude. Může se stát, že  vás v zahraničí budou policisté dokladovat a mohou požadovat doklady i Vašeho dítěte. V případě, že jej dítě nebude mít, můžete strávit den na policejní služebně prokazováním, že jsou děti skutečně Vaše.

Platný cestovní pas je vyžadován do zemí, které nejsou součástí Shengenského prostoru, navíc je nutné splňovat níže uvedenou minimální platnost dokladů (doporučujeme si proto cestovní doklady před dovolenou zkontrolovat):

  •  Egypt: je nutné mít platnost minimálně ještě 6 měsíců po příletu striktně požadována, proto nejsou akceptovány tzv. rychlopasy.
  •  Tureckoplatnost pasu ještě 6 měsícu  po opuštění země.
  •  Tunisko: minimální platnost 3 měsíce po opuštění země.
  •  Severokyperská turecká republika: přestože na jižní Kypr můžete cestovat na občanský průkaz, doporučujeme cestovní pas.
  •  Spojené arabské emiráty: vstup je podmíněno absencí izraelského razítka.

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podáním žádosti můžete požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 

  • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
  • do 5 pracovních dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu můžete podat ve zkrácených lhůtách:

  • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
  • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
  • u Ministerstva vnitra.

Při podání žádosti můžete o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt vám bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu. Převzetí cestovního pasu je možné  v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů je možné  převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

Správní poplatky

Celý správní poplatek je nutné uhradit při podání žádosti u úřadu, kde jste žádost podali. Pokud podáte žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezmete si cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatíte první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech:  Občané starší 15 let = 6.000 Kč, Občané mladší 15 let  = 2.000,- Kč 

Vydání do 5 pracovních dnů : Občané starší 15 let = 3.000 Kč, Občané mladší 15 let  = 1.000,- Kč